Кои сме ние?
"ИКОН 4009" ООД е счетоводна къща която със своята дейност в областта на счетоводните услуги и консултации, винаги се стреми да улесни до максимална степен работата на своите клиенти. Следи и организира счетоводното отчитане и съставяне на годишни и други отчети по реда на Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, данъчни консултации, както и консултации по ТРЗ, КТ и КСО.
Дейност
Счетоводни услуги и консултации на физически и юридически лица

 

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и други отчети по реда на Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ

 

Данъчни консултации

 

Консултации по ТРЗ, КТ и КСО
Адрес
ул. "Архимандрит Евлоги" 7
гр. Пловдив 4004

община Пловдив
област Пловдив

БЪЛГАРИЯ